opis projektu GBO

NIE ROZMNAŻAJ - STERYLIZUJ

Projekt zakłada pełne finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji 600 zwierząt właścicielskich: 100 kotek, 200 suczek, 100 kotów i 200 psów we współpracy z wyznaczonymi placówkami weterynaryjnymi na terenie Miasta Grudziądza. Akcja jest skierowana do wszystkich mieszkańców Grudziądza i dotyczy zwierząt, które osiągnęły dojrzałość płciową oraz kwalifikują się do wykonania znieczulenia ogólnego. Zabieg powinien objąć: wizytę kwalifikującą, wykonanie zabiegu sterylizacji, zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy, wizytę kontrolną obejmującą zdjęcie szwów. Projekt uwzględnia także akcję edukacyjno-informacyjną mająca na celu uświadomienie mieszkańcom Grudziądza, jakie korzyści dla zdrowia zwierząt niesie zabieg sterylizacji oraz w jaki sposób projekt przekłada się na ograniczenie bezdomności i cierpień zwierząt, a także ograniczanie wydatkowania środków publicznych na utrzymanie schroniska. W gminach które wprowadziły programy darmowych sterylizacji zwierząt właścicielskich liczba zwierząt przebywających w schronisku zmniejszyła się w ciągu trzech lat o połowę. Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że kastracja i sterylizacja zwierząt właścicielskich daje największą efektywność w zakresie ograniczenia liczby zwierząt stających się bezdomnymi. Składowa projektu Koszt [w zł] Zabieg sterylizacji 100 kotek /150 zł za zabieg 15 000 Zabieg sterylizacji 200 suczek / 350 zł za zabieg 70 000 Zabieg kastracji 100 kotów / 70 zł za zabieg 7 000 Zabieg kastracji 200 psów / 300 zł za zabieg 60 000 Akcja edukacyjna: projekt i druk plakatów/ulotek 3 000